Baza wiedzy

Polipropylen (PP) charakteryzuje się dużą odpornością chemiczną. W temperaturze pokojowej jest prawie całkowicie odporny na działanie większości kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych. W tej temperaturze ulega jedynie silnym utleniaczom, takim jak dymiący kwas siarkowy lub azotowy, zasady bielące oraz ciecze niepolarne (benzen, czterochlorek węgla, chlorek metylu). PP jest materiałem niewrażliwym na działanie wody. Jest dość dobrym materiałem konstrukcyjnym, zwłaszcza w przemyśle chemicznym.
Polipropylen znajduje zastosowania:

  • przemysł chemiczny i farmaceutyczny: na przewody do wody i cieczy agresywnych, na zbiorniki;
  • przemysł włókienniczy: oprzyrządowanie narażone na działanie chemikaliów
  • przemysł elektrotechniczny i elektroniczny: obudowy i części różnych produktów tego przemysłu, izolacje, w tym kabli i przewodów;
  • przemysł samochodowy: elementy samochodowe (zderzaki, przednie części karoserii oraz elementy wyposażenia wnętrza);
  • budownictwo i meblarstwo: izolacje piankowe, wykładziny, polepszanie właściwości mechanicznych konstrukcji betonowych, wyposażenie łazienek, sprzęt pralniczy, przewody gazowe i centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji, niektóre meble i ich elementy;
  • przemysł spożywczy i opakowania: wykładziny cystern do mleka, napełniane na gorąco puszki, słoje i butelki, pojemniki i różne opakowania, w tym z folii;

LECH-PLAST spółka jawna
biuro:
ul. Toszecka 101/321
44-100 Gliwice
siedziba:
ul. Bielika 18;
44-114 Gliwice
woj. Ślaskie

tel/fax: 32/ 230 59 71
infor. techn.: 604 826 202
e-mail: biuro@lech-plast.com.pl